Industri og anlegg, kommunal drift

Europro er et salgsselskap i OE-gruppen som formidler salg av maskiner og utstyr til proffkunder innen industri, anlegg og kommunal-drift i hele Norden. Utstyr for brann og oljevern-beredskap er også et av våre satsingsområder. Her er vårt hovedfokus en bred og best mulig beredskap ved hjelp av nytenking og utradisjonell bruk av ressurser. Dette gjør våre produkter unike!

Gjennom Europro AS selges og markedsføres blant annet alle industri og anleggs-relaterte produktene som blir produsert på MOI AS.

Av våre mest anerkjente produkter fra Moi AS kan nevnes:

  • Moi Gripen
  • Moi Kloen
  • Moi Brannvogn
  • Moi Beredskapsvogn for rensing av utslipp i strandsonen.
  • Moi Thruster (propell for styring av lektere ved hjelp av gravemaskin).
  • Containervogner