Innovasjon på Jæren handler om å finne lønnsomme Iøsninger på konkrete problem

I Moi tror vi ikke på oppfinnelser for oppfinnelsens egen skyld. Vi mener at all nyskaping skal ha en klar nytteverdi. Det har preget alle vare produkter fra vi startet i 1950.

Vi skal ligge i forkant av utviklingen innen det moderne landbruket slik at vi til enhver tid har produkter som tilfredsstiller bondens krav om rasjonelle kvalitetsløsninger som gir god økonomi - og ikke minst god miljøvennlighet.

Når vi tenker framtid, tenker vi også lang levetid. Våre produkter er laget for å vare, og vi går aldri på akkord med kvaliteten vår!


Moi leverer:

  • Gjødselvogner
  • Gjødselmiksere
  • Gjødselpumper
  • Direct Ground Injection Systemer [DGl]
  • Spesialløsninger for entreprenører
  • Slangetransport