Skreddersy gjødselvogna

EuroPRO – selger MOI gjødselutstyr i hele landet!

EuroPRO AS- overtar fra 22.08.2017 salget av MOI AS sine gjødselhåndteringsprodukter i hele landet.

Dette innebærer at EuroPRO, som er salgsselskapet til MOI AS, selger og markedsfører alle MOI sine produkter også i resten av landet. EuroPRO har siden 2015 solgt gjødselsortimentet i Rogaland og Agder fylkene.

På denne måten vil MOI komme enda nærmere kundene, fortsette å skreddersy produktene sammen med bonden, og kunne gi kundene oppfølging fra fabrikk i enda sterkere grad også i resten av landet.

Salgsteamet i EuroPRO forsterkes ytterligere i disse dager, og allerede på Agrisjå til helgen vil kundene kunne handle MOI produkter til reduserte introduksjonspriser.

Jon Erik Borgen – ansatt som ny Salgs- og Produktsjef i EuroPRO

Jon Erik Borgen kommer fra stillingen som sjef TTR (Traktor, Tresker og Redskap) i Felleskjøpet Agri, og vil ha ansvaret for koordinering av salgsteamet i det nye området, samt for eksisterende og nye produkter i sortimentet til EuroPRO.

Vi ønsker Jon Erik hjertelig velkommen til oss.

Sven Ledaal
Daglig Leder, Europro AS.

 

Gjødselvogner

Skreddersy din gjødselvogn

Bomech stripenedfeller

MOI spredebom

MOI Nitro Booster DGI

MOI slepeslangesystem

Pumper og miksere

 

Industri og anlegg

 

 

 

 

Innovasjon på Jæren handler om å finne lønnsomme Iøsninger på konkrete problem

I Moi tror vi ikke på oppfinnelser for oppfinnelsens egen skyld. Vi mener at all nyskaping skal ha en klar nytteverdi. Det har preget alle vare produkter fra vi startet i 1950.

Vi skal ligge i forkant av utviklingen innen det moderne landbruket slik at vi til enhver tid har produkter som tilfredsstiller bondens krav om rasjonelle kvalitetsløsninger som gir god økonomi - og ikke minst god miljøvennlighet


MOI AS gir 5 år garanti på glassfibervogner

Hent MOI AS brosjyre


Videoer!

Se og hør mer om fabrikken og historien om MOI AS på ORRE!

Se produktene "in action" - hør på kundenes erfaringer!

MOI-fabrikken på Orre

Litt av historien til MOI AS

Doff X 11 med Bomech. På besøk hos kunde Alf Blørstad

Doff X 9 Jet. Besøk hos Birger Bøe på Fogn

Doff X 5 og Doff X9. På besøk hos familien Eiane på Idse